Türkiye’de internette yeni bir dönem başladı!

Türkiye’de internet alan adları yönetmeliği bugün alınan karar ile değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘nın almış olduğu yeni karar Resmi Gazete de yayımlanarak resmiyete kavuştu. Peki, yeni yönetmelikte bizleri neler bekliyor?

7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (o) bendinde yer alan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları” ibaresi “tarafları” olarak değiştirilmiştir.

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını ğ) Tahsise kapalı adlar listesi: Mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi, h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan listeyi

Yönetmelik ile birlikte kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının kullandığı “.kep.tr” uzantısı ise ikinci seviye alan adları listesine eklenerek güncelleme yapıldı.

Ayrıca alan adı tahsislerinde yaşanan ihtilaflarda alternatif Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) olarak belirlenmesine karar verildi.

BTK, internet alan adlarına ilişkin pazar koşulları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı sayısına üst sınır getirebilecek. 

 

Ayrıca kayıt kuruluşları ve uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılara gerekli durumlarda yaptırımların uygulanması konusu da düzenlendi.

Kullanıcılara alan tahsisi yapan şirketler olan kayıt kuruluşlarına “TRABİS olarak adlandırılan “.tr” ağ bilgi sistemine entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurma” zorunluğu da getirildi.

Yeni yönetmelikte .tr altında tanımlanan alt alanlar ise aşağıdaki şekilde belirendi.

“.com”               “.net”                   “.biz”                 “.info”              “.bbs”

“.name”             “.org”                   “.web”               “.gen”              “.av”

“.tv”                   “.dr”                     “.k12”                “.tel”                “.bel”

“.gov”                “.edu”                  “.pol”                 “.tsk”               “.kep”

En güvenilir kripto para borsaları!Kripto Para

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Bu İçerik Yoruma Kapatılmıştır.

Yorum Yaz